De VvE verduurzamen in drie stappen

De VvE verduurzamen in drie stappen
december 30, 2019 Hendrik
vve beheer

Het verduurzamen van de woning betekent dat er maatregelen worden getroffen waardoor het
huishouden zuiniger om kan gaan met energie. Wanneer een woning onderdeel is van een
wooncomplex, zijn alle eigenaren normaal gesproken lid van een vereniging van eigenaren, ook wel
bekend als VvE.

Iedere VvE beschikt normaal gesproken over een meerjarenonderhoudsplan, vaak ook wel kortweg
MJOP genoemd. In dit plan kan worden opgenomen op welke termijn en op welke wijze er
onderhoud gepleegd kan worden dat zorgt voor een grotere duurzaamheid. De volgende drie tips
kunnen helpen om duurzamer te gaan wonen.

Verken de mogelijkheden

Wanneer de keuze is gemaakt om verduurzaming te bewerkstelligen, moet er een duidelijk plan op
tafel komen dat dit kan realiseren. Meestal wordt de keuze voor maatregelen gemaakt tijdens een
algemene ledenvergadering.

Belangrijk is dat de maatregelen haalbaar zijn, zowel praktisch als financieel. Hiervoor is onder meer
een goede begroting nodig en een duidelijk overzicht op de financiën.

Wanneer de VvE beheert wordt door een professionele VvE beheerder, kan deze partij hierbij verder
helpen en bovendien helpen om de juiste keuze te maken.

Subsidie mogelijk via de Overheid

Voor VvE’s zijn er enkele subsidieregelingen beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen. Dit zijn
bijvoorbeeld:
• Subsidie energiebesparing eigen huis
• Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
• Nationaal Energiebespaarfonds

De VvE beheerder of het bestuur van de VvE kan onderzoeken of, en op welke wijze de VvE
aanspraak zou kunnen maken op een subsidie.

Met behulp van een subsidie zijn er vaak meer maatregelen mogelijk, zonder dat bijvoorbeeld de
servicekosten omhoog gaan. Zo kunnen bewoners direct profijt hebben van
duurzaamheidsmaatregelen: de woonlasten kunnen vrijwel direct gaan zakken.

Collectieve maatregelen

Bij duurzaam onderhoud voor de VvE kan het gaan om gemeenschappelijk ruimtes, maar meestal
worden er maatregelen getroffen waar iedere afzonderlijke woning bij betrokken is. In verschillende
stappen kan er bijvoorbeeld niet glas gezet worden dat beter isoleert of kan muurisolatie verbeterd
worden.

Omdat dit een complex logistiek proces is, gaat het vaak over maatregelen die over enkele jaren
worden verspreid in de uitvoering.

Het is belangrijk dat een plan voor duurzaam onderhoud altijd gedetailleerd wordt uitgewerkt, met
financiële ruimte voor onvoorziene uitgaven en een goede berekening van alle kosten. Het wordt
aanbevolen om hier een professionele partij voor in te huren, wanneer er geen VvE beheerder actief
is voor de eigen VvE.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*